Menu

Generalforsamling

Generalforsamling  Lystrup IF – Fodbold

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Beretning fra bestyrelsen 
 • Formandens beretning
 • Status omkring den nye kunstgræsbane
 • Bestyrelsens arbejde.
 • Fremlæggelse af regnskab for 2022
 • Fremlæggelse af Budget 2023
 • Valg til bestyrelse
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af en revisor
 • Indkomne forslag
 • Juletræssalg
 • Evt.

Mvh Bestyrelsen

Arkiv

Luk