Menu

Nyhed vedrørende kunstgræsbanen:

image
20. januar 2022 kl. 15:29

Så kom byggetilladelsen i hus – endelig – og dejligt!

Forklaring:
For at kunne få lov til at lave en kunstgræsbane skal dels forvaltningen i Aarhus Kommune (Sport
og Fritid), og dels myndighederne (Byg og Miljø) godkende planerne. Og det har trukket gevaldigt
ud.

Sådan en proces tager tid, og også denne proces, men efter 10 måneder er det endeligt faldet på
plads. Og dermed er vejen fri til at lave kontrakter med leverandører, få ”spaden i jorden” og lavet
en kunstgræsbane på vores fodboldanlæg.

Dog er der en ”joker” i denne afsluttende fase.

For hvad nu med priserne? Alle steder hører vi om prisstigninger grundet corona, og hvordan så
med vores projekt og vores estimerede priser?
Da vi ikke har kunnet lave endelige kontrakter med leverandører uden en byggetilladelse, er vi
spændte på den konkrete udvikling på netop vores leverancer af terrænarbejde, kunstgræs, lys og
hegn. Men vi håber og tror på at vores leverandører kan levere kvalitet til en fornuftig pris og at vi
dermed kan holde budgettet.

Hvis alt går vores vej laver vi aftaler med leverandørerne i februar måned, sætter ”spaden i
jorden” primo april og har en færdig kunstgræsbane i starten af juni 2022.
Vi har før taget fejl i vores tidsoptimistiske bud på en åbning, så planen er med forbehold.

Men vi har aldrig været tættere på end lige nu…;O)