Menu

DBU´s børnestrategi

DBU’s nye Børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter

Inspireret dels af FN Børnekonventionen og dels af et EU-baseret forskningsprojekt kaldet ICoachKids. Hvor FN’s børnekonvention beskriver barnets grundlæggende rettigheder som menneske, er børneløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sammenhænge.

Børnesynet er tænkt til at bidrage til at skabe en stærk kultur og bringe aktørerne i børnefodbolden sammen. Skabe en kultur der sikrer en fælles forståelse, sikrer sammenhængskraft og fælles retning i dansk børnefodbold med børnenes ret i centrum.

Børnesynet vil altid kunne hjælpe os med at finde vej og finde hjem igen, også når vi er faret vild, og det vil huske os på, at børn er mennesker, der er på vej, og at vi derfor må træde varsomt. 

Tanken er, at vi med børnesynet i hånden, kan løse mange uenigheder og tvister nemmere, men også formindske misforståelser og uenigheder. Børnesynet kan være med til at forebygge og udvikle en bred satsning i børnefodbold og være kompas for, hvordan de voksne ansvarlige, der organisere børnefodbold, bedst bidrager til det gode børneliv.

DBU'S BØRNERETTIGHEDER
1. Alle børn har ret til fodbold
2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
4. Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner
5. Alle børn har ret til et godt børneliv
6. Alle børn har ret til at være en del af noget større
7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
8. Alle børn har ret til selv at vælge
9. Alle børn har ret til social sikkerhed
10. Alle børn har ret til børneopdragelse
11. Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer
12. Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes

 

Børneløfter

Værdiløfter

  • Vær børnefokuseret betyder
  • Vær holistisk betyder
  • Vær inkluderende betyder

Løfter der er midler til at understøtte de tre værdiløfter

  • Gør det sjovt og trygt betyder
  • Prioriterer kærligheden til fodbold over læring af fodbold betyder
  • Hav fokus på de grundlæggende færdigheder betyder
  • Engagere forældre med anerkendelse betyder
  • Planlæg træning med progression betyder
  • Brug forskellige metoder til at opnå læring betyder
  • Brug konkurrence på en udviklende måde betyder

 

 

Luk