Menu

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling iht. LIF vedtægter.

Mandag den 15. april 2024 klokken 18.30
i Klubhuset, Indelukket 20.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af regnskab for 2023 og budget 2024
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse (antal 3-7):

Den siddende bestyrelse består i dag af:
Formand Peter Dyhr, Lars Christiansen, Erik Skytte, Preben Nielsen
a. Valg af formand:
Peter Dyhr ønsker ikke genvalg
b. Valg af medlemmer:
Erik Skytte - ønsker genvalg
Preben Nielsen - ønsker genvalg
(Lars Christiansen er ikke på valg)

6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af en revisor
8. Eventuelt.

I år serveres der kaffe og kage, samt øl og sodavand. Har man emner til punkt 8; Indkomne forslag,
bedes disse indsendt på: mat@lystrupfodbold.dk senest mandag d. 1.4.2024.

 

Arkiv

Luk